dreamcatcher logo

About Dreamcatcher Nederland

Dreamcatcher South Africa collaborates with the independent non profit organisation Dreamcatcher Nederland which was founded to raise awareness of our efforts and projects to address the transformation of tourism to benefit everyone inclusively in post Apartheid South Africa. These pages are written in Dutch for the benefit of Dreamcatcher Nederland supporters and funders.

Founding, Objectives and Activities

De Dreamcatcher foundation Nederland bestaat sinds 2006. Sonja van Proosdij en Jacqueline Beckers stonden aan de wieg van onze stichting. Vanuit hun journalistieke reiservaringen waren ze Dreamcatcher Zuid-Afrika op hun pad tegengekomen. Zij besloten met name zwarte vrouwen te gaan helpen, dit om hun achter gestelde posititie te verbeteren.

Het eerste doel is om de vrouwen een zelfstandig inkomen te laten verwerven in het toerisme dat één van de grote inkomstenbronnen in Zuid-Afrika is. De lokale bevolking maakt hier nog onvoldoende deel van uit.

In 2018 zijn Sonja en Jacqueline overleden maar bestaat de stichting nog steeds. In nauwe samenwerking met Dreamcatcher Zuid-Afrika wordt er verder gewerkt aan de oorspronkelijke doelen.

Kamamma Anna-Maria, Sonja and Anthea and the Utrecht Vakantiebeurs Tourism Marketing Fair in 2015
Kamamma Anna-Maria, Sonja and Anthea and the Utrecht Vakantiebeurs Tourism Marketing Fair in 2015
Kamamma Swartbooi, Jacqueline and Sonja in Kayamandi in 2007
Kamamma Swartbooi, Jacqueline and Sonja in Kayamandi in 2007
Karin Bloemen, Sonja and Ambassador Marisa Gerhards
Karin Bloemen, Sonja and Dutch Ambassador Marisa Gerhards to South Africa at the Paint Up with Kamamma project launch in 2016
De Dreamcatcher Foundation wil via sociaal-toerisme (community-based tourism) de zwarte en gekleurde Zuid-Afrikaanse bevolking helpen de armoede te overwinnen en een menswaardig bestaan op te bouwen. Daarbij richt Dreamcatcher zich vooral op de vrouwen in de townships, zogenaamde Kamamma’s, en helpt ze zelfstandig ondernemer te worden in het toerisme. Hiervoor zijn 2 projecten ontwikkeld: ‘Home-stay’ = Logeren bij de Kamamma in een township – en ‘Cook-up with Kamamma’ = Samen een traditionele maaltijd bereiden en proeven.
SDGS
Our projects concretely address the Sustainable Development Goals
Homestay Kamamma Gerty welcomes two Dutch visitors
Delegation from Dutch organisation Onderwijs Maak je Samen visiting the Kamammas in 2023
Delegation from Dutch organisation Onderwijs Maak je Samen visiting the Kamammas in 2023

Doneren

Dreamcatcher Zuid Afrika hanteert sedert 2000 de VN doelstellingen voor wat betreft natuur, ecologie, gelijke kansen, inclusiviteit, en de overige VN doelstellingen op dit gebied.

Er is veel geld nodig. Door de uitsluiting tijdens de Apartheid is de achterstand nog steeds aanwezig. Via onze projecten kunnen zwarte vrouwen hun kansen pakken en daarmee voorzien in een eigen onafhankelijk bestaan. Hiermee steunen zij ook direct hun eigen familie, hun kinderen die naar school kunnen. Hierdoor wordt de volgende generatie betere kansen geboden die zij zelf vaak niet hebben gehad.

Dreamcatcher ontvangt geen steun van de Zuid-Afrikaanse overheid ondanks dat het een 100% ‘black empowerment organisatie” is. (Het overheidsbeleid is er op gericht om dit type organisaties te ondersteunen , maar in de praktijk gebeurd dat dus niet altijd.

Door het Africa Tourism Leadership forum is Dreamcatcher verkozen tot ‘de kampioen’ van heel het Afrikaanse continent, als het gaat om een inclusieve , sociaal economisch ontwikkelingsproject op lokaal nivo.

Tijdens de Covid pandemie heeft onze organisatie zichzelf nogmaals bewezen door direct in de lokale gemeenschappen te kunnen opereren en op het gebied van gezondheidspreventie, maar ook door het uitdelen van basis voedselproducten een steun te zijn in de lokale gemeenschappen.

Donateurs zijn dan ook onmisbaar voor onze organisatie om dit werk voort te kunnen zetten maar ook om dit model, dat zich inmiddels bewezen heeft uit te breiden. Het model dat Dreamcatcher heeft ontwikkeld is als concept te kopieeren niet alleen in Zuid-Afrika maar ook in andere landen op het continent.

Vrijwillige bijdragen zijn dan ook essentieel en wij als organisatie, de kammama’s en iedereen die met ons werkt of steun ontvangt zijn u zeer dankbaar.

Doneren kan op ING Gironummer NL23INGB0005126929, maar ook erg eenvoudig, veilig en snel online.

Donaties zijn aftrekbaar! De Nederlandse stichting Dreamcatcher is voor de belasting een ‘goede doelen’ organisatie, dus alle giften zijn aftrekbaar. Dreamcatcher Nederland heeft de Ambi status.