Dreamcatcher South Africa npc

We are a leading African Sustainable Development Organisation

Dreamcatcher Nederland

Dreamcatcher South Africa collaborates with the indepent non profit organisation Dreamcatcher Netherlands which was founded to raise awareness of our efforts and projects to address the transformation of tourism to benefit everyone inclusively in Post Apartheid South Africa

De Dreamcatcher foundation Nederland bestaat sinds 2006. Sonja van Proosdij en Jacqueline Beckers stonden aan de wieg van onze stichting. Vanuit hun journalistieke reiservaringen waren ze Dreamcatcher Zuid-Afrika op hun pad tegengekomen. Zij besloten met name zwarte vrouwen te gaan helpen, dit om hun achter gestelde posititie te verbeteren.
Het eerste doel is om de vrouwen een zelfstandig inkomen te laten verwerven in het toerisme dat één van de grote inkomstenbronnen in Zuid-Afrika is. De lokale bevolking maakt hier nog onvoldoende deel van uit.
In 2018 zijn Sonja en Jacqueline overleden maar bestaat de stichting nog steeds, in nauwe samenwerking met Dreamcatcher Zuid-Afrika wordt er verder gewerkt aan de oorspronkelijke doelen.

The Dreamcatcher Foundation wil via sociaal-toerisme (community-based tourism) de zwarte en gekleurde Zuid-Afrikaanse bevolking helpen de armoede te overwinnen en een menswaardig bestaan op te bouwen. Daarbij richt Dreamcatcher zich vooral op de vrouwen in de townships, zogenaamde Kamamma’s, en helpt ze zelfstandig ondernemer te worden in het toerisme. Hiervoor zijn 2 projecten ontwikkeld: ‘Home-stay’ = Logeren bij de Kamamma in een township – en ‘Cook-up with Kamamma’ = Samen een traditionele maaltijd bereiden en proeven.

Doneren

Er is veel geld nodig voor de projecten, zodat de zwarte vrouw haar kans kan pakken voor een eigen onafhankelijke bestaan. Dreamcatcher krijgt vrijwel geen financiële steun van de Zuid-Afrikaanse regering ondanks dat het een 100% ‘black empowered’ organisatie is. Daarom is Dreamcatcher op zoek naar donateurs om haar goede werk voort te kunnen zetten. Hierbij is de organisatie volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Daarom zijn wij iedereen die onze hulpverlening ondersteunt erg dankbaar.

Doneren kan op ING Gironummer NL23INGB0005126929, maar ook erg eenvoudig, veilig en snel online.

Donaties zijn aftrekbaar! De Nederlandse stichting Dreamcatcher is voor de belasting een ‘goede doelen’ organisatie, dus alle giften zijn aftrekbaar.

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019